มะเร็งปากมดลูก

คีย์คัดกรองเบาหวาน

สถาณการณ์โรคระบาด
บันทึกรายงาน506

 

DOWNLOAD โปรแกรมต่างๆ
DOWNLOAD รายงานต่างๆ
DOWNLOAD UPDATE
 ไฟล์ licence เครื่องอ่านบัตร irisk pap cxs2010 ตัว update
โปรแกรมเครื่องอ่านบัตร irisk  
   
   
     
     
   
     
     
     
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 



ระบบงานข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรคปี 2555



กระทรวงสาธารณสุข
สสจ.นครสวรรค์
สสอ.เมือง
สสอ.ชุมแสง
สสอ.แม่วงก
สสอ.พยุหะคีร
สสอ.ท่าตะโก
รพ. ลาดยาว
PROVIS ร.พ.

คำนวนบำเหน็จ บำนาญ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ตรวจสอบสิทธิบัตร

ยื่นแบบเสียภาษี

เช็คความเร็วอินเตอร์เนต




THCC
ThailandMedicalHub
วารสารวิชาการสาธารณสุข

 

LINK General

 

http://ssolyh.thaiddns.com : TEL.056 - 271346